Na actualidade todas as parcelas previstas para depósito de terras se atopan en proceso de tramitación das correspondentes autorizacións administrativas.