Outra das liñas de actuación principal, e a maior aposta de Xestión Galega Sostible, é a de aumentar a superficie con características adecuadas para conseguir unha produción forestal sostible.

Este obxectivo tratarase de conseguir mediante dúas vías de actuación:

  • Rexeneración de canteiras e similares.
  • Rexeneración de chans pobres a consecuencia do efecto continuado dos incendios forestais e da erosión.


Vilaverde (Zamáns-Vigo)
Regueiro da Molar (Xinzo-Ponteareas)
Penedo do Franquiño (Xinzo-Ponteareas)

Parcela para repoboación forestal (Amoedo-Pazos)
Parcela para área recreativa (Amoedo-Pazos)