• Apoio técnico para a aplicación dos instrumentos de xestión.
  • Labores de secretaría.
  • Tramitación de expedientes ante a Administración.

  • Servizo de asesoramento en busca do menor impacto posible dos impostos sobre a conta de resultados da sociedade. Servizo de contabilidade.

  • Realización de xestións tanto para a tramitación de subvencións públicas como privadas.