• Proxectos de ordenación.
  • Proxectos de repoboación.
  • Plans de corta.
  • Informes técnicos.
  • Valoracións de madeira.
  • Xestión de plans de ordenación.

  • Supervisión e dirección de obra de traballos silvícolas, obras civís en monte, rexeneración de parcelas, etc.