O noso equipo técnico ten unha ampla experiencia no desenvolvemento de proxectos encargándose tanto da xestión económica como técnica.

Proxectos con XESTIÓN ECONÓMICA realizada polos nosos técnicos:

  • EUROSILVASUR (Programa Recite II).
  • ENERSILVA (Programa Interreg III B Sudoe).
  • CULTIVOS ENERXÉTICOS (Programa Interreg III B).
  • BIORREG FLORESTA (Programa Interreg III B).
  • FORSEE (Programa Interreg III B).
  • NAVI (Programa Interreg III A).

Proxectos con XESTIÓN TÉCNICA realizada polos nosos técnicos:

  • NAVI (Programa Interreg III A).