• Plantación.
  • Rozas (tanto manual como mecanizado).
  • Podas (tamón en altura).
  • Claras.