Realizamos un asesoramento completo durante todo o proceso de negociación, incluíndo a representación dos nosos clientes no caso de que así o desexasen. Para iso, contamos cunha ampla experiencia no negociado de actos de disposición en montes veciñais para parques eólicos e explotacións mineiras.