Temos, como un dos principais obxectivos, a realización de proxectos que permitan un achegamento do monte ao ciudadá urbanita. De aí, a aposta decidida por promover a recuperación de rutas e sendeiros que eran utilizados no pasado como vía de comunicación para a realización de traballos e que o son, hoxe en día, para esparexemento e deporte.